0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Europe TT Elite Series
Radoslaw Malinowski
۲
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۱:۰۰
Seroka Szymon
۳
۲
Mateusz Rutkowski
Finished
۱۱:۱۰
Marcin Jadczyk
۳
۰
Felkel Grzegorz
Finished
۱۱:۵۵
Piotr Ferenc
۳
۱
Radoslaw Malinowski
Finished
۰۸:۲۵
Krzysztof Kotyl
۲
۳
Lukasz Matlag
Finished
۰۱:۵۵
Zochniak Jakub
۳
۱
Radoslaw Malinowski
Finished
۰۲:۱۰
Zochniak Jakub
۰
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۴:۰۰
Konrad Kulpa
۳
۲
Marcin Jadczyk
Finished
۰۹:۳۰
Piotr Ferenc
۳
۱
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۱۱:۱۵
Michal Minda
۱
۳
Blazej Cioch
Finished
۰۰:۱۰
Jaroslaw Rolak
۲
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۰:۲۰
Artur Daniel
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۰۱:۲۵
Zochniak Jakub
۳
۲
Mateusz Misiak
Finished
۰۳:۱۰
Mateusz Misiak
۰
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۶:۲۵
Seroka Szymon
۲
۳
Michal Murawski
Finished
۰۸:۲۰
Radoslaw Chrzescian
۰
۳
Aleksander Majchrzak
Finished
۰۷:۳۰
Piotr Ferenc
۱
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۰۹:۴۰
Szymon Radlo
۱
۳
Radoslaw Malinowski
Finished
۱۰:۰۵
Grzegorz Poliniewicz
۲
۳
Piotr Sudol
Finished
۱۰:۳۰
Jaroslaw Rolak
۳
۱
Tomasz Lojtek
Finished
۰۱:۳۵
Staszczyk Konrad
۱
۳
Jakub Witkowski
Finished
۰۱:۵۰
Blazej Cioch
۰
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۲:۴۵
Aleksander Majchrzak
۲
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۰۴:۲۰
Kaczmarek Jakub
۰
۳
Blazej Szczepanek
Finished
۰۶:۳۰
Jakub Witkowski
۳
۰
Staszczyk Konrad
Finished
۰۷:۰۵
Mateusz Rutkowski
۲
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۰۷:۵۵
Karol Wisniewski
۳
۰
Jakub Witkowski
Finished
۰۸:۱۵
Artur Daniel
۳
۰
Jakub Kwapis
Finished
۰۸:۴۰
Michal Malachowski
۳
۰
Michal Murawski
Finished
۱۰:۴۵
Konrad Kulpa
۳
۰
Felkel Grzegorz
Finished
۱۰:۴۵
Piotr Sudol
۰
۱
Radoslaw Malinowski
inprogress
۱۲:۵۰
Michal Malachowski
-
-
Daniel Lis
بازی شروع نشده است
۱۳:۱۰
Tomasz Lojtek
۱
۳
Artur Sobel
Finished
۰۰:۰۰
Radoslaw Chrzescian
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۰۰:۴۰
Michal Bodnar
۰
۳
Tomasz Lojtek
Finished
۰۰:۴۵
Blazej Cioch
۰
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۱:۴۵
Kowalczyk Marcin
۳
۲
Blazej Szczepanek
Finished
۰۲:۵۰
Radoslaw Chrzescian
۱
۳
Jakub Witkowski
Finished
۰۳:۰۵
Kowalczyk Marcin
۳
۱
Michal Bodnar
Finished
۰۳:۴۰
Lukasz Matlag
۳
۲
Mateusz Misiak
Finished
۰۴:۲۰
Michal Malachowski
۳
۱
Aleksander Majchrzak
Finished
۰۸:۴۵
Krystian Kolodziej
۳
۰
Piotr Sudol
Finished
۰۸:۵۰
Marcin Jadczyk
۳
۰
Jakub Kwapis
Finished
۱۰:۲۰
Krystian Kolodziej
۳
۱
Radoslaw Malinowski
Finished
۱۰:۵۰
Mateusz Rutkowski
-
-
Michal Murawski
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۵
Artur Daniel
۱
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۰۰:۱۵
Artur Sobel
۳
۰
Lukasz Matlag
Finished
۰۱:۱۰
Michal Bodnar
۰
۳
Artur Sobel
Finished
۰۲:۲۰
Zochniak Jakub
۰
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۰:۳۵
Mateusz Rutkowski
۳
۰
Jakub Witkowski
Finished
۰۱:۰۵
Michal Minda
۰
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۱:۲۵
Radoslaw Chrzescian
۰
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۲:۱۵
Karol Wisniewski
۳
۲
Staszczyk Konrad
Finished
۰۲:۴۰
Artur Sobel
۳
۰
Kaczmarek Jakub
Finished
۰۳:۱۵
Mateusz Rutkowski
۳
۰
Aleksander Majchrzak
Finished
۰۳:۳۰
Blazej Cioch
۳
۰
Lukasz Matlag
Finished
۰۳:۳۵
Karol Wisniewski
۳
۰
Radoslaw Chrzescian
Finished
۰۳:۵۵
Artur Sobel
۳
۱
Blazej Szczepanek
Finished
۰۴:۰۵
Michal Bodnar
۲
۳
Kaczmarek Jakub
Finished
۰۴:۲۵
Blazej Cioch
۰
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۴:۴۵
Kowalczyk Marcin
۰
۳
Artur Sobel
Finished
۰۴:۵۰
Radoslaw Chrzescian
۳
۱
Staszczyk Konrad
Finished
۰۵:۰۵
Lukasz Matlag
۳
۲
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۵:۱۰
Michal Bodnar
۰
۳
Blazej Szczepanek
Finished
۰۵:۱۵
Karol Wisniewski
۲
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۵:۳۰
Kowalczyk Marcin
۳
۱
Kaczmarek Jakub
Finished
۰۵:۴۰
Zochniak Jakub
۳
۲
Lukasz Matlag
Finished
۰۶:۰۰
Artur Sobel
۳
۰
Michal Bodnar
Finished
۰۶:۰۵
Radoslaw Chrzescian
۰
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۶:۲۰
Karol Wisniewski
۳
۰
Aleksander Majchrzak
Finished
۰۶:۴۰
Piotr Chodorski
۳
۱
Felkel Grzegorz
Finished
۰۹:۰۵
Mateusz Rutkowski
۰
۳
Daniel Lis
Finished
۰۹:۱۰
Seroka Szymon
۲
۳
Michal Malachowski
Finished
۰۹:۳۵
Artur Daniel
۰
۳
Piotr Chodorski
Finished
۰۹:۵۵
Daniel Lis
۳
۰
Michal Murawski
Finished
۱۰:۰۰
Mateusz Rutkowski
۲
۳
Aleksander Majchrzak
Finished
۱۰:۲۵
Krystian Kolodziej
-
-
Radoslaw Malinowski
Cancelled
۱۰:۵۰
Krystian Kolodziej
-
-
Radoslaw Malinowski
Cancelled
۱۰:۵۰
Krystian Kolodziej
-
-
Radoslaw Malinowski
Cancelled
۱۰:۵۰
Piotr Chodorski
۳
۰
Jakub Kwapis
Finished
۱۱:۰۵
Artur Daniel
۱
۳
Konrad Kulpa
Finished
۱۱:۳۰
Daniel Lis
۰
۳
Aleksander Majchrzak
Finished
۱۱:۳۵
Michal Malachowski
۳
۰
Mateusz Rutkowski
Finished
۱۲:۰۰
Krystian Kolodziej
۳
۰
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۱۲:۰۵
Piotr Chodorski
۳
۰
Konrad Kulpa
Finished
۱۲:۲۰
Seroka Szymon
۱
۳
Daniel Lis
Finished
۱۲:۲۰
Piotr Ferenc
۳
۰
Szymon Radlo
Finished
۱۲:۲۵
Artur Daniel
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۲:۴۰
Aleksander Majchrzak
۱
۲
Michal Murawski
inprogress
۱۲:۴۵
Felkel Grzegorz
-
-
Jakub Kwapis
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۵
Piotr Chodorski
-
-
Marcin Jadczyk
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۰
Grzegorz Poliniewicz
-
-
Radoslaw Malinowski
بازی شروع نشده است
۱۳:۴۰
Konrad Kulpa
-
-
Jakub Kwapis
بازی شروع نشده است
۱۳:۵۵
Seroka Szymon
-
-
Aleksander Majchrzak
بازی شروع نشده است
۱۳:۵۵
Piotr Ferenc
-
-
Piotr Sudol
بازی شروع نشده است
۱۴:۰۰
  Czech Republic Pro League
Martin Pavliska
۳
۲
Zbynek Pagac
Finished
۱۲:۰۰
Karel Brozhik
۲
۳
Jan Sucharda
Finished
۰۲:۰۰
Tomas Holik
۳
۰
Jiri Zuzanek
Finished
۰۱:۳۰
Jan Jablonovsky
۲
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۶:۳۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۲
Jiri Ruzicka
Finished
۱۰:۰۰
Daniel Kouble
۳
۰
Jaroslav Bresky
Finished
۱۰:۳۰
Jiri Ruzicka
۲
۳
Martin Guk
Finished
۱۱:۰۰
Tomas Ranecky
۱
۳
Ludek Pelikan
Finished
۰۰:۳۰
Miroslav Cinibulk
۲
۳
Marek Sedlak
Finished
۰۱:۰۰
Marek Zaskodny
۲
۳
David Stusek
Finished
۰۱:۰۰
Tomas Holik
۳
۱
Karel Brozhik
Finished
۰۳:۰۰
Jaroslav Bresky
۳
۲
Jan Varcl Jr.
Finished
۱۰:۰۰
Zbynek Pagac
۱
۳
Matej Mazurek
Finished
۱۱:۰۰
Daniel Kouble
۳
۱
Jan Varcl Jr.
Finished
۱۲:۰۰
Ludek Pelikan
۳
۱
Tomas Ranecky
Finished
۰۰:۰۰
Ales Berbr
۳
۲
Radim Urbaniec
Finished
۰۰:۲۹
Jaroslav Prokupek
۱
۳
Vratislav Petracek
Finished
۰۴:۰۰
Jan Sucharda
۱
۳
Tomas Holik
Finished
۰۴:۳۰
Miloslav Kotil
۳
۲
Michal Drastich
Finished
۱۱:۳۰
Petr Oliver Korp
۳
۲
Jiri Ruzicka
Finished
۱۲:۰۰
Josef Medek
۱
۳
Jan Zajicek
Finished
۰۰:۰۰
Matyas Rojka
۳
۱
Ivo Kolacek
Finished
۰۱:۰۰
Jaroslav Prokupek
۳
۱
Jan Jablonovsky
Finished
۰۲:۳۰
Jan Jablonovsky
۳
۰
Plachy Jiri
Finished
۰۳:۳۰
Jiri Louda
۱
۳
Jan Sucharda
Finished
۰۳:۳۰
Jiri Louda
۳
۱
Tomas Holik
Finished
۰۶:۰۰
Tomas Holik
۱
۳
Jan Sucharda
Finished
۰۷:۰۰
Martin Guk
۳
۱
Petr Oliver Korp
Finished
۰۹:۳۰
Josef Belovsky
۳
۱
Daniel Kouble
Finished
۰۹:۳۰
Radek Sedlacek
۱
۳
Zbynek Pagac
Finished
۱۰:۰۰
Martin Pavliska
۱
۳
Radek Sedlacek
Finished
۱۰:۳۰
Jan Varcl Jr.
۲
۳
Josef Belovsky
Finished
۱۱:۰۰
Josef Belovsky
۳
۱
Jaroslav Bresky
Finished
۱۱:۳۰
Radek Sedlacek
۳
۲
Martin Pavliska
Finished
۱۲:۳۰
Patrik Pycha
۱
۳
Miroslav Cinibulk
Finished
۰۰:۰۰
Radim Urbaniec
۱
۳
David Stusek
Finished
۰۰:۰۰
Patrik Pycha
۲
۳
Martin Sochor
Finished
۰۰:۲۹
Tomas Andrle
۰
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۱:۳۰
Vratislav Petracek
۱
۳
Plachy Jiri
Finished
۰۲:۰۰
Jiri Zuzanek
۰
۳
Jiri Louda
Finished
۰۲:۳۰
Tomas Andrle
۱
۳
Vratislav Petracek
Finished
۰۳:۰۰
Jiri Zuzanek
۱
۳
Karel Brozhik
Finished
۰۴:۰۰
Plachy Jiri
۳
۲
Tomas Andrle
Finished
۰۴:۳۰
Vratislav Petracek
۳
۱
Jan Jablonovsky
Finished
۰۵:۰۰
Karel Brozhik
۳
۲
Jiri Louda
Finished
۰۵:۰۰
Jan Sucharda
۳
۲
Jiri Zuzanek
Finished
۰۵:۳۰
Jan Jablonovsky
۳
۰
Tomas Andrle
Finished
۰۶:۰۰
Jiri Louda
۳
۰
Karel Brozhik
Finished
۰۶:۳۰
Petr Oliver Korp
۲
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۱۰:۳۰
Eric Maresh
۰
۳
Jan Zajicek
Finished
۰۱:۰۰
Plachy Jiri
۳
۱
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۵:۳۰
Vratislav Petracek
۱
۳
Plachy Jiri
Finished
۰۷:۰۰
Matej Mazurek
۳
۰
Martin Pavliska
Finished
۰۹:۳۰
Miloslav Kotil
۱
۳
Antonin Kosprd
Finished
۰۹:۳۰
Michal Drastich
۳
۰
Lubomir Jonas
Finished
۱۰:۰۰
Antonin Kosprd
۰
۳
Michal Drastich
Finished
۱۰:۳۰
Matej Mazurek
۳
۰
Radek Sedlacek
Finished
۱۱:۳۰
Martin Guk
۳
۱
Rostyslav Kliucuk
Finished
۱۱:۳۰
Antonin Kosprd
۲
۳
Lubomir Jonas
Finished
۱۲:۳۰
Jaroslav Bresky
۱
۳
Jan Varcl Jr.
Finished
۱۲:۳۰
Martin Guk
۱
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۱۲:۳۵
Josef Belovsky
۰
۰
Daniel Kouble
inprogress
۱۳:۰۰
Matej Mazurek
۰
۰
Zbynek Pagac
inprogress
۱۳:۰۰
Michal Drastich
۰
۰
Miloslav Kotil
inprogress
۱۳:۰۰
Jaroslav Schwan
-
-
Richard Macura
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۰
Martin Guk
-
-
Rostyslav Kliucuk
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۰
Petr Serak
-
-
Vladimir Kubat
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۰
Miloslav Lubas
-
-
Cesta Havrda
بازی شروع نشده است
۱۴:۰۰
Neuwirth Jaroslav Jr.
-
-
Radek Milata
بازی شروع نشده است
۱۴:۰۰
Jaromir Kriz
-
-
Tomas Trnka
بازی شروع نشده است
۱۴:۰۰
  Russia Liga Pro
Sergey Nikulin
۲
۳
Ivan Soldatov
Finished
۰۰:۱۵
Ivan Soldatov
۱
۳
Vladislav Shelipov
Finished
۰۱:۱۵
Sergey Nikulin
۱
۳
Nikita Lyfenko
Finished
۰۱:۴۵
Andrei Molodykh
۲
۳
Pavel Semeshin
Finished
۰۸:۴۵
Timur Molchanov
۲
۳
Konstantin Bystrushkin
Finished
۱۰:۱۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۲
۳
Timur Molchanov
Finished
۰۹:۴۵
Dmitry Tunitsin
۱
۳
Pavel Semeshin
Finished
۱۰:۴۵
Vasiliy Rudenko
۱
۳
Valery Kutin
Finished
۰۱:۴۵
Sergey Maksakov
۰
۳
Viktor Kalachev
Finished
۰۲:۳۰
Igor Mihaylov
۳
۱
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۳:۱۵
Vladimir Zhigalov
۱
۳
Viktor Kochergin
Finished
۰۸:۰۰
Dmitry Tunitsin
۳
۱
Andrei Molodykh
Finished
۰۹:۱۵
Vladimir Zhigalov
۳
۰
Valeriy Zanev
Finished
۱۰:۰۰
Gennady Karpovkin
۳
۱
Oleg Moshnikov
Finished
۱۰:۳۰
Serguei Khomutov
۱
۳
Igor Matveev
Finished
۱۲:۱۵
Sergey Maksakov
۳
۲
Pavel Semenov
Finished
۰۱:۰۰
Ivan Soldatov
۳
۱
Nikita Lyfenko
Finished
۰۲:۴۵
Viktor Kalachev
۳
۱
Pavel Semenov
Finished
۰۳:۳۰
Nikita Lyfenko
۲
۳
Vladislav Shelipov
Finished
۰۳:۴۵
Viktor Kochergin
۳
۱
Valeriy Zanev
Finished
۰۹:۰۰
Denisov Alexey
۳
۱
Sergey Maksakov
Finished
۰۰:۰۰
Viktor Kalachev
۱
۳
Maksim Mameka
Finished
۰۰:۲۰
Nikita Lyfenko
۳
۲
Mikhail Reznikov
Finished
۰۰:۴۵
Denisov Alexey
۲
۳
Viktor Kalachev
Finished
۰۱:۳۰
Pavel Semenov
۰
۳
Maksim Mameka
Finished
۰۲:۰۰
Alexander Alexeev
۲
۳
Igor Mihaylov
Finished
۰۲:۱۵
Vladislav Shelipov
۳
۱
Mikhail Reznikov
Finished
۰۲:۱۵
Maksim Mameka
۳
۰
Denisov Alexey
Finished
۰۳:۰۰
Mikhail Reznikov
۳
۰
Sergey Nikulin
Finished
۰۳:۱۵
Valery Kutin
۳
۰
Alexander Alexeev
Finished
۰۳:۴۵
Maksim Mameka
۳
۲
Sergey Maksakov
Finished
۰۴:۰۰
Mikhail Reznikov
۱
۳
Ivan Soldatov
Finished
۰۴:۱۵
Pavel Semenov
۲
۳
Denisov Alexey
Finished
۰۴:۳۰
Vladislav Shelipov
۳
۰
Sergey Nikulin
Finished
۰۴:۴۵
Alexander Alexeev
۲
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۴:۴۵
Sergey Simonov
۰
۳
Dmitry Tunitsin
Finished
۰۸:۱۵
Timur Molchanov
۳
۱
Lopatin Sergey
Finished
۰۸:۱۵
Gennady Karpovkin
۲
۳
Andrei Khanevskii
Finished
۰۸:۳۰
Valeriy Zanev
۲
۳
Evgenii Plotnikov
Finished
۰۸:۳۰
Konstantin Bystrushkin
۳
۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۸:۴۵
Oleg Moshnikov
۳
۲
Aleksei Konobeev
Finished
۰۹:۰۰
Lopatin Sergey
۱
۳
Konstantin Bystrushkin
Finished
۰۹:۱۵
Andrei Khanevskii
۱
۳
Oleg Moshnikov
Finished
۰۹:۳۰
Evgenii Plotnikov
۳
۲
Vladimir Zhigalov
Finished
۰۹:۳۰
Pavel Semeshin
۳
۱
Sergey Simonov
Finished
۰۹:۴۵
Aleksei Konobeev
۳
۱
Gennady Karpovkin
Finished
۱۰:۰۰
Sergey Simonov
۳
۰
Andrei Molodykh
Finished
۱۰:۱۵
Viktor Kochergin
۱
۳
Evgenii Plotnikov
Finished
۱۰:۳۰
Lopatin Sergey
۱
۳
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۱۰:۴۵
Andrei Khanevskii
۳
۲
Aleksei Konobeev
Finished
۱۱:۰۰
Artem Tsitselsky
۲
۳
Maksim Smyshnikov
Finished
۱۲:۱۵
Sergey Muslikov
۲
۲
Igor Zemit
inprogress
۱۲:۳۰
Surikov Viacheslav
۰
۳
Vyacheslav Chernov
Finished
۱۲:۳۰
Sergey Kuzmin
۰
۰
Aleksandr Rybalkin
inprogress
۱۳:۰۰
  World Ping Pong Point
Aleksey Sapronov
۳
۰
Maksai Yaroslav
Finished
۱۰:۱۷
Vitaliy Protopopov
۰
۳
Volodymyr Riabov
Finished
۱۱:۴۷
Maksai Yaroslav
۲
۳
Vitaliy Protopopov
Finished
۰۹:۴۷
Aleksey Sapronov
۰
۰
Vitaliy Protopopov
Cancelled
۰۸:۱۷
Maksai Yaroslav
۰
۳
Volodymyr Riabov
Finished
۰۸:۴۷
Aleksey Sapronov
۲
۳
Volodymyr Riabov
Finished
۰۹:۱۷
Volodymyr Riabov
۳
۲
Vitaliy Protopopov
Finished
۱۰:۴۷
Maksai Yaroslav
۳
۱
Aleksey Sapronov
Finished
۱۱:۱۷
Vitaliy Protopopov
۳
۲
Maksai Yaroslav
Finished
۱۲:۱۷
Volodymyr Riabov
۲
۱
Aleksey Sapronov
inprogress
۱۲:۴۷
  World TT-CUP
Hubert Dwojak
۱
۳
Fabian Sikora
Finished
۰۰:۰۵
Tomas Krejci
۳
۰
Martin Boltik
Finished
۰۰:۱۰
Martin Lepka
۳
۲
Zbynek Vyskocil
Finished
۰۰:۲۰
Krystof Prida
۰
۳
Tomas Vorisek
Finished
۰۰:۲۵
Damian Bucko
۱
۳
Rafal Skotniczny
Finished
۰۰:۳۰
Petr Priscak
۳
۰
Martin Juhasz
Finished
۰۰:۴۰
Pavel Cibik
۳
۱
Zdenek Dusek
Finished
۰۰:۵۰
Jaromir Zlamal
۳
۰
Filip Cernota
Finished
۰۰:۵۵
Martin Juhasz
۳
۱
Martin Boltik
Finished
۰۱:۱۰
Martin Lepka
۰
۳
Zbynek Vyskocil
Finished
۰۱:۲۰
Matachowski Bartosz
۰
۳
Damian Bucko
Finished
۰۱:۳۰
Tomas Krejci
۰
۳
Petr Priscak
Finished
۰۱:۴۰
Krystof Prida
۰
۳
Jaromir Zlamal
Finished
۰۱:۵۵
Vijay Kumar
۳
۰
Steven Kasha
Finished
۰۲:۰۵
Leo Malin
۰
۳
Chen Jining
Finished
۰۲:۱۰
Morawski Piotr
۱
۳
Wiekiera Arkadiusz
Finished
۰۲:۳۰
Vijay Kumar
۳
۰
Chen Jining
Finished
۰۲:۳۵
Steven Kasha
۱
۳
Leo Malin
Finished
۰۲:۴۰
Vijay Kumar
۳
۲
Leo Malin
Finished
۰۳:۰۵
Chen Jining
۳
۱
Steven Kasha
Finished
۰۳:۱۰
Zoladek Dariusz
۱
۳
Wiekiera Arkadiusz
Finished
۰۳:۳۰
Shawn Chen
۱
۳
Brad Robbins
Finished
۰۴:۰۵
Abhishek Dhawan
۳
۲
Luis Meneses
Finished
۰۴:۱۰
Zoladek Dariusz
۳
۱
Wiechec Adrian
Finished
۰۴:۳۰
Shawn Chen
۳
۱
Luis Meneses
Finished
۰۴:۳۵
Brad Robbins
۳
۱
Abhishek Dhawan
Finished
۰۴:۴۰
Shawn Chen
۲
۳
Abhishek Dhawan
Finished
۰۵:۰۵
Luis Meneses
۱
۳
Brad Robbins
Finished
۰۵:۱۰
Shawn Chen
۳
۰
Luis Meneses
Finished
۰۵:۴۵
Brad Robbins
۳
۰
Abhishek Dhawan
Finished
۰۵:۴۵
Morawski Piotr
۲
۳
Wiechec Adrian
Finished
۰۶:۰۰
Zoladek Dariusz
۳
۲
Morawski Piotr
Finished
۰۶:۳۰
Wiechec Adrian
۳
۰
Wiekiera Arkadiusz
Finished
۰۷:۰۰
Dawid Stapor
۲
۳
Adam Gdula
Finished
۰۸:۳۰
Karol Guzy
۳
۱
Bartlomiej Molka
Finished
۰۸:۳۵
Emil Nowak
۳
۰
Filip Kociuba
Finished
۰۹:۰۰
Adrian Gadawski
۳
۱
Darek Kleczko
Finished
۰۹:۰۵
Valois Kayque
۳
۱
Michal Lysakowski
Finished
۰۹:۳۰
Vojtech Kosak
۳
۰
Frantisek Pusch
Finished
۰۹:۵۰
Dawid Stapor
۳
۱
Filip Kociuba
Finished
۱۰:۰۰
Karol Guzy
۲
۳
Adrian Gadawski
Finished
۱۰:۰۵
Eduardo Gonzales
۰
۳
Sancho Libre
Finished
۱۰:۱۰
Ales Langer
۳
۱
Ruzicka Josef
Finished
۱۰:۲۰
Filip Nemec
۰
۳
Ales Brandtl
Finished
۱۰:۲۵
Michal Lysakowski
۱
۳
Adam Gdula
Finished
۱۰:۳۰
Javier Benito
۳
۰
Miguel Chamorro
Finished
۱۰:۴۰
Vojtech Kosak
۳
۱
Ruzicka Josef
Finished
۱۰:۵۰
Ondrej Fiklik
۱
۳
Martin Kocvara
Finished
۱۰:۵۵
Emil Nowak
۳
۱
Valois Kayque
Finished
۱۱:۰۰
Adrian Gadawski
۱
۳
Bartlomiej Molka
Finished
۱۱:۰۵
Frantisek Pusch
۰
۳
Ales Langer
Finished
۱۱:۲۰
Filip Nemec
۰
۳
Martin Kocvara
Finished
۱۱:۲۵
Dawid Stapor
۲
۳
Michal Lysakowski
Finished
۱۱:۳۰
Javier Benito
۳
۱
Sancho Libre
Finished
۱۱:۴۰
Vojtech Kosak
۳
۱
Ales Langer
Finished
۱۱:۵۰
Ales Brandtl
۳
۰
Ondrej Fiklik
Finished
۱۱:۵۵
Valois Kayque
۳
۰
Filip Kociuba
Finished
۱۲:۰۰
Karol Guzy
۳
۱
Darek Kleczko
Finished
۱۲:۰۵
Eduardo Gonzales
۳
۰
Miguel Chamorro
Finished
۱۲:۱۰
Ruzicka Josef
۳
۲
Frantisek Pusch
Finished
۱۲:۲۰
Filip Nemec
۱
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۱۲:۲۵
Emil Nowak
۱
۳
Adam Gdula
Finished
۱۲:۳۰
Javier Benito
۱
۳
Eduardo Gonzales
Finished
۱۲:۴۰
Martin Kocvara
۱
۰
Ales Brandtl
inprogress
۱۲:۵۵
Dawid Stapor
۰
۰
Valois Kayque
inprogress
۱۳:۰۰
Darek Kleczko
-
-
Bartlomiej Molka
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۵
Jan Trefny
-
-
Vladimir Milata Jr.
بازی شروع نشده است
۱۳:۵۰
  Belarus Liga Pro
Aleksandr Kazak
۳
۲
Sergei Demidovich
Finished
۰۸:۳۰
Sergii Lugovskyi
۰
۳
Iurii Zakharov
Finished
۰۹:۰۰
Iurii Zakharov
۰
۳
Aleksandr Kazak
Finished
۱۰:۰۰
Sergei Demidovich
۳
۲
Iurii Zakharov
Finished
۱۱:۰۰
Aleksandr Glushko
۰
۳
Andrei Khrameev
Finished
۱۲:۳۰
Sergei Lysakovskii
۰
۰
Petr Kernoga
inprogress
۱۳:۰۰
  Czech Republic TT Star Series
Frantisek Onderka
۱
۳
Michal Benes
Finished
۰۹:۳۰
Jakub Zelinka
۳
۰
Taehyun Kim
Finished
۱۰:۰۵
Petr David
۲
۳
Miguel Nunez
Finished
۱۰:۴۰
Amirreza Abbasi
۳
۰
Albert Vilardell
Finished
۱۱:۱۵
Frantisek Onderka
۲
۳
Jakub Zelinka
Finished
۱۱:۴۵
Petr David
۲
۱
Taehyun Kim
inprogress
۱۲:۱۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید